Voorspellende analyse

De rol van veel zorginstellingen is veranderd. Het zijn steeds meer risicodragende instellingen geworden, waarbij de traditionele zorgverzekeraars vooral financiers zijn geworden. Het risico op ‘overproductie’ is belegd bij de ziekenhuizen, terwijl ‘onderproductie’ leidt tot terugbetalingen. Met andere woorden ziekenhuizen moeten streven naar het exact halen van hun budgettaire doelstellingen (en niet meer!).

Strategie is toekomstgebaseerd

Hier komt het belang van predictive analysis. Met predictive analysis wordt de toekomstige zorgvraag inzichtelijk gemaakt voor het ziekenhuis. Dit vormt de basis voor de onderhandelingen met zorgverzekeraars (over het plafond), met de 1e lijn (over substitutie) en voor de interne speerpunten t.a.v. kostenreductie en efficiëntie. Zorgzicht werkt met prospectieve data en vertaalt dit naar strategie vanuit een passend zorgportfolio. Diverse ziekenhuizen gingen u voor met heldere resultaten. Benieuwd naar onze ervaringen? We spreken er met alle plezier over als u contact met ons op neemt.

Regionale analyse

Financiële performance

Samenwerking en dialoog

Contact

We lichten graag toe wat we voor uw vraag en voor uw marktpositie kunnen betekenen. Bent u geïnteresseerd, neemt u dan contact op met Timo Schrama, via 06 55858128 of via email naar timo@zorgzicht.com.