Inzicht in marktpositie en marktprognose

Met Zorg-Inzicht bieden we op marktinzichten voor het eigen adherentiegebied. We geven de productie van de zorginstelling, per (deel-)gemeente en zetten dit af tegen de marktprognose. Daardoor ontstaat direct inzicht in de herkomst van patiënten op aandoeningsniveau en per vakgebied.

We bieden ook prognoses voor de komende jaren, zodat met meer zekerheid aandacht gegeven kan worden aan de juiste zorg en een passend zorgportfolio.

Nieuws update

Performation heeft in april 2017 Zorg-Inzicht overgenomen. Daarmee is de Zorg-Inzicht nu geborgd in een grote professionele organisatie. Maar het geeft uiteraard ook de mogelijkheid om Zorg-Inzicht te koppelen aan de actuele en historische gegevens van ziekenhuizen. Dat is een belangrijke ‘next-step’ in de ontwikkeling van Zorg-Inzicht.

Zorg-Inzicht is via Performation verkrijgbaar. Wij blijven uiteraard betrokken, indien gewenst, bij invoering, advies en informatie over de toekomstige zorgvragen.

U kunt Performation benaderen voor nadere informatie en informeren naar de mogelijkheden voor uw organisatie.

N

Sturen met regionale marktprognoses

Productieprognose

Regionale groei- en krimpscenario’s als basis voor strategische portfolioplanning

WP percentage of web

Met Zorg-Inzicht heeft u inzicht in marktpositie en marktprognose in het eigen adherentiegebied. En dat voor honderden diagnoses.

Inzicht in de eigen marktpotentie op basis van marktprognose en eigen productiegegevens

WP Platform usage

Door onze marktgegevens te combineren met uw eigen productiegegevens, krijgt u, per diagnose, inzicht in uw aandeel in de voorspelde marktomvang. Daarmee heeft u zicht op welke deel van de regionale zorgvraag in uw zorginstelling is behandeld.

Wat bevat Zorg-Inzicht

Objectieve basisprognose

Zorg-Inzicht zorgt voor een objectieve basisprognose. Het is gebaseerd op openbare data over diagnosen en demografie aangevuld met specifieke niche-gegevens en de productiedata van het eigen ziekenhuis. We beschikken over data voor alle gemeenten in Nederland. En voor de top 4 gemeenten is het ook op deelgemeente / wijkniveau beschikbaar.

Heel Nederland in beeld

Intuitieve grafische vormgeving

Grote gemeenten in meer detail

Hoeveel staat er nu precies in?

Gegevens over aandoeningen (per jaar)

Prognosejaren

Aantal wijken en gemeenten

Diagnosen

Onderhandelingspositie bij zorgverzekeraars

Regionale marktprognoseaandelen

Verschillen in groei en krimp per aandoening in de regio versus landelijk.

Verkoop

Hiermee wordt de onderhandelingspositie tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen evenwichtiger.

Eindelijk inzicht in de eigen regionale marktprognose aandelen!

Daarmee wordt inzichtelijk waar uitbreiding mogelijk is, wat de invloed van ZBC’s zijn en van andere ziekenhuizen. Puur op basis van objectieve regionale gegevens; niet op basis van wat vergelijkbare ziekenhuizen presteren.

Analyse. Advies. Ondersteuning.

ZorgZicht maakt met u de benodigde analyses en adviseert over de te maken keuzen. Wij zetten daarbij Zorg-Inzicht in en werken samen met uw business intelligence collega’s, controllers of externe partijen.